Algemene Voorwaarden.

Versie 1.0 | Januari 2021

Download PDF
Artikel 1 - Offerte en aanvaarding 
Artikel 2 – Levering van de Diensten
Artikel 3 – Ontwikkeling van werken
Artikel 4 – Oplevering en aanvaarding
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 7 – Leverings- en uitvoeringstermijn
Artikel 8 – Prijzen en betaling
Artikel 9 – Geheimhouding
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 – Duur en opzegging
Artikel 12 – Wijzigingen in overeenkomst
Artikel 13 – Slotbepalingen
chevron-downarrow-right