Privacyverklaring.

Versie 1.0 | Januari 2021

Artikel 1 - Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan 
Artikel 2 – Doorgifte aan derden
Artikel 3 – Beveiliging van gegevens
Artikel 4 – Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
Artikel 5 – Cookies
Artikel 6 – Aansprakelijkheid Skrypt
Artikel 7 – Bewaartermijn
Artikel 8 – Wijziging Privacy Verklaring
chevron-downarrow-right